Mikrobiyolojik şartları sağlamak için geçici olarak yüksek doz kullanıldığında 1,2 mg/l'den fazla olması hali. Sağlık açısından sakıncalı hatta tehlikeli olabilir.
Olası Sebepler
Çözüm Önerileri

Şok klorlama sonucu yüksek klor, arızalı dozaj cihazı, elle kontrolsüz fazla klor ilavesi, su kontrol ünitesi arızası veya ayarsızlığı, elektrotlar eskimiş, kirli veya ölçü suyu hattı problemli.

  • Klor değeri kendiliğinden düşene kadar bekleyin veya serbest kloru düşürmek için havuza su ilave edin.
  • TSE 11899 de serbest klor miktarı 0,3 - 0,6 mg/l'dir. Mikrobiyolojik şartları sağlamak için geçici olarak yüksek doz 1,2 mg/l kullanılabilir.
  • UHE-2 de özel havuzlarda 0,3 - 0,6 mg/l optimum, 1,5 mg/l serbest kloru ise her koşulda üst sınır sayar.

Kullanılan kimyasallar doğru ölçüm yapmaya imkan vermiyor.

TSE 11899'da belirtilmeyen, içme ve kullanma suyunda ve gıda üretiminde kullanımına müsaade olmayan ürünler. (Siyanürik organik klor bileşikleri, alg asitleri vb.)

Olası Sebep

Şok klorlama sonucu yüksek klor, arızalı dozaj cihazı, elle kontrolsüz fazla klor ilavesi, su kontrol ünitesi arızası veya ayarsızlığı, elektrotlar eskimiş, kirli veya ölçü suyu hattı problemli.

Çözüm Önerisi
  • Klor değeri kendiliğinden düşene kadar bekleyin veya serbest kloru düşürmek için havuza su ilave edin.
  • TSE 11899 de serbest klor miktarı 0,3 - 0,6 mg/l'dir. Mikrobiyolojik şartları sağlamak için geçici olarak yüksek doz 1,2 mg/l kullanılabilir.
  • UHE-2 de özel havuzlarda 0,3 - 0,6 mg/l optimum, 1,5 mg/l serbest kloru ise her koşulda üst sınır sayar.
Olası Sebep

Kullanılan kimyasallar doğru ölçüm yapmaya imkan vermiyor.

Çözüm Önerisi

TSE 11899'da belirtilmeyen, içme ve kullanma suyunda ve gıda üretiminde kullanımına müsaade olmayan ürünler. (Siyanürik organik klor bileşikleri, alg asitleri vb.)

İçerik
Olası Sebepler
Çözüm Önerileri

Test1

test11

test2

test22

Olası Sebep

Test1

Çözüm Önerisi

test11

Olası Sebep

test2

Çözüm Önerisi

test22

a. Yetersiz Dezenfeksiyon b. Yüzücüler için sağlık açısından riskli havuz suyu.
Olası Sebepler
Çözüm Önerileri

​​​​​​Serbest klor, yoğun güneş ışınları sebebiyle etkisizleşiyor. Yazın sıcak günlerinde normal bir durumdur.

​​​​​​Klorun seviyesinin korunması için düzenli klor ilave yapılması ve dozaj kabındaki klor konsantrasyonunun yükseltilmesi.

​​​​​​Yüksek organik kirlilik.

​​​​​Yüksek miktarda temiz su ilavesi, flok klorlama, filtre tesisi kontrolü çalışma süresi ve ters yıkama kontrolü. Kötü işletme şartlarının iyileştirilmesi.

​​​​​​Filtrasyon yetersiz çalışıyor, veya kalıyor.

​​​​​​Filtre tesisi, çalışlma süresi ve ters yıkama kontrolü iyileştirme, floklama kontrolü ve etkili flokulasyon.

​​​​​Test tabletinin eskimesinden dolayı klor değerlerinin ölçümünde hata yapılması, Su kontrol ünitesi arızası veya ayarsızlığı, Elektrotlar eskimiş, kirli veya ölçü suyu hattı problemli.

​​​​​​%100 inceltilmiş havuz suyu ile ölçümlerin (Ölçülen değerler havuz değerlerinin yarısıdır, dolayısıyla çıkan sonuçlar 2 ile çarpıldığında havuz değerleri bulunur.) bir kez daha yapılması, hatalı ölçüm sebeplerinin ortadan kaldırılması. Su kontrol üniteleri, ölçüm elektrotları ve dozaj tesisleri kontrol edilir.

​​​​​​Yüksek su sıcaklığı ile klorun etkisizleşmesi.

​​​​​​Yüksek klor dozajı ile ihtiyacın karşılanması.

Olası Sebep

​​​​​​Serbest klor, yoğun güneş ışınları sebebiyle etkisizleşiyor. Yazın sıcak günlerinde normal bir durumdur.

Çözüm Önerisi

​​​​​​Klorun seviyesinin korunması için düzenli klor ilave yapılması ve dozaj kabındaki klor konsantrasyonunun yükseltilmesi.

Olası Sebep

​​​​​​Yüksek organik kirlilik.

Çözüm Önerisi

​​​​​Yüksek miktarda temiz su ilavesi, flok klorlama, filtre tesisi kontrolü çalışma süresi ve ters yıkama kontrolü. Kötü işletme şartlarının iyileştirilmesi.

Olası Sebep

​​​​​​Filtrasyon yetersiz çalışıyor, veya kalıyor.

Çözüm Önerisi

​​​​​​Filtre tesisi, çalışlma süresi ve ters yıkama kontrolü iyileştirme, floklama kontrolü ve etkili flokulasyon.

Olası Sebep

​​​​​Test tabletinin eskimesinden dolayı klor değerlerinin ölçümünde hata yapılması, Su kontrol ünitesi arızası veya ayarsızlığı, Elektrotlar eskimiş, kirli veya ölçü suyu hattı problemli.

Çözüm Önerisi

​​​​​​%100 inceltilmiş havuz suyu ile ölçümlerin (Ölçülen değerler havuz değerlerinin yarısıdır, dolayısıyla çıkan sonuçlar 2 ile çarpıldığında havuz değerleri bulunur.) bir kez daha yapılması, hatalı ölçüm sebeplerinin ortadan kaldırılması. Su kontrol üniteleri, ölçüm elektrotları ve dozaj tesisleri kontrol edilir.

Olası Sebep

​​​​​​Yüksek su sıcaklığı ile klorun etkisizleşmesi.

Çözüm Önerisi

​​​​​​Yüksek klor dozajı ile ihtiyacın karşılanması.

İki tip havalandırma sağlanabilir;
Olası Sebepler
Çözüm Önerileri

Cazibe ile havalandırma sıcak havanın doğal akışı ile sağlanır. Soba arkasında bulunan taze hava girişi ve karşı duvardaki tavanda bulunan bir hava çıkışı ile sağlanır. Bu durumda zeminde ve alt oturma gruplarında daha düşük sıcaklık sağlanır.

Cebri havalandırma sobanın hemen üzerindeki veya sobanın üzerindeki tavandan bir hava girişi ile sağlanır. Karşı duvardaki zeminde de bir hava çıkışı bulunması gerekmektedir. Bu durum daha eşit bir sıcaklık dağılımını sağlar.

Cazibe ile havalandırma sıcak havanın doğal akışı ile sağlanır. Soba arkasında bulunan taze hava girişi ve karşı duvardaki tavanda bulunan bir hava çıkışı ile sağlanır. Bu durumda zeminde ve alt oturma gruplarında daha düşük sıcaklık sağlanır.

Cebri havalandırma sobanın hemen üzerindeki veya sobanın üzerindeki tavandan bir hava girişi ile sağlanır. Karşı duvardaki zeminde de bir hava çıkışı bulunması gerekmektedir. Bu durum daha eşit bir sıcaklık dağılımını sağlar.

Olası Sebep

Cazibe ile havalandırma sıcak havanın doğal akışı ile sağlanır. Soba arkasında bulunan taze hava girişi ve karşı duvardaki tavanda bulunan bir hava çıkışı ile sağlanır. Bu durumda zeminde ve alt oturma gruplarında daha düşük sıcaklık sağlanır.

Cebri havalandırma sobanın hemen üzerindeki veya sobanın üzerindeki tavandan bir hava girişi ile sağlanır. Karşı duvardaki zeminde de bir hava çıkışı bulunması gerekmektedir. Bu durum daha eşit bir sıcaklık dağılımını sağlar.

Çözüm Önerisi

Cazibe ile havalandırma sıcak havanın doğal akışı ile sağlanır. Soba arkasında bulunan taze hava girişi ve karşı duvardaki tavanda bulunan bir hava çıkışı ile sağlanır. Bu durumda zeminde ve alt oturma gruplarında daha düşük sıcaklık sağlanır.

Cebri havalandırma sobanın hemen üzerindeki veya sobanın üzerindeki tavandan bir hava girişi ile sağlanır. Karşı duvardaki zeminde de bir hava çıkışı bulunması gerekmektedir. Bu durum daha eşit bir sıcaklık dağılımını sağlar.

Sauna için elektrikli ısıtıcı seçerken oda hacmini nasıl ölçebilirim?
Olası Sebepler
Çözüm Önerileri

Yüksekliği uzunluk ve genişlik ile çarpın. Bu sayıya taş ve cam yüzeylerin toplamının 1.5 katını ekleyin. Toplam sayıya göre sauna sobasının gücünü seçebilirsiniz.

Yüksekliği uzunluk ve genişlik ile çarpın. Bu sayıya taş ve cam yüzeylerin toplamının 1.5 katını ekleyin. Toplam sayıya göre sauna sobasının gücünü seçebilirsiniz.

Olası Sebep

Yüksekliği uzunluk ve genişlik ile çarpın. Bu sayıya taş ve cam yüzeylerin toplamının 1.5 katını ekleyin. Toplam sayıya göre sauna sobasının gücünü seçebilirsiniz.

Çözüm Önerisi

Yüksekliği uzunluk ve genişlik ile çarpın. Bu sayıya taş ve cam yüzeylerin toplamının 1.5 katını ekleyin. Toplam sayıya göre sauna sobasının gücünü seçebilirsiniz.

Son kullanıcı elektrikli sauna sobasını kurabilir mi?
Olası Sebepler
Çözüm Önerileri

Hayır. Elektrik ve bina yönetmeliğine göre yalnızca yetkili bir elektrikçinin sauna ısıtıcısını güç kaynağına bağlamasına izin verilir.

Hayır. Elektrik ve bina yönetmeliğine göre yalnızca yetkili bir elektrikçinin sauna ısıtıcısını güç kaynağına bağlamasına izin verilir.

Olası Sebep

Hayır. Elektrik ve bina yönetmeliğine göre yalnızca yetkili bir elektrikçinin sauna ısıtıcısını güç kaynağına bağlamasına izin verilir.

Çözüm Önerisi

Hayır. Elektrik ve bina yönetmeliğine göre yalnızca yetkili bir elektrikçinin sauna ısıtıcısını güç kaynağına bağlamasına izin verilir.

Sobamda taşa ihtiyacım var mı?
Olası Sebepler
Çözüm Önerileri

Sauna sobasında taş olması şarttır. Aksi takdirde üzerine su dökemezsiniz ve ısıtıcı çalışmayabilir.

Sauna sobasında taş olması şarttır. Aksi takdirde üzerine su dökemezsiniz ve ısıtıcı çalışmayabilir.

Olası Sebep

Sauna sobasında taş olması şarttır. Aksi takdirde üzerine su dökemezsiniz ve ısıtıcı çalışmayabilir.

Çözüm Önerisi

Sauna sobasında taş olması şarttır. Aksi takdirde üzerine su dökemezsiniz ve ısıtıcı çalışmayabilir.

Sauna sobası için en iyi taş nedir?
Olası Sebepler
Çözüm Önerileri

En iyi taş her zaman sauna ısıtıcısı üreticisi tarafından test edilir. Genellikle vulkanit minerali önerilir, bu taş kalitesi sauna ısıtıcısına uygundur ve güvenlidir. Lütfen seçtiğiniz ısıtıcının teknik özelliklerini okuyun.

En iyi taş her zaman sauna ısıtıcısı üreticisi tarafından test edilir. Genellikle vulkanit minerali önerilir, bu taş kalitesi sauna ısıtıcısına uygundur ve güvenlidir. Lütfen seçtiğiniz ısıtıcının teknik özelliklerini okuyun.

Olası Sebep

En iyi taş her zaman sauna ısıtıcısı üreticisi tarafından test edilir. Genellikle vulkanit minerali önerilir, bu taş kalitesi sauna ısıtıcısına uygundur ve güvenlidir. Lütfen seçtiğiniz ısıtıcının teknik özelliklerini okuyun.

Çözüm Önerisi

En iyi taş her zaman sauna ısıtıcısı üreticisi tarafından test edilir. Genellikle vulkanit minerali önerilir, bu taş kalitesi sauna ısıtıcısına uygundur ve güvenlidir. Lütfen seçtiğiniz ısıtıcının teknik özelliklerini okuyun.

Sauna sobasının taşları normal kullanımda ne sıklıkta doldurulmalıdır
Olası Sebepler
Çözüm Önerileri

Taşlar sobanın çalışma performansına göre doldurulmalıdır. Taşlar yenilenirken kırılan, kum kaplanan taşlar çıkarılıp yerine yeni taşlar konulmalıdır. Kullanım boyunca taşlar genellikle kırılıp sobanın alt tarafına iner ve sıkışır. Bu sebeple havanın yeniden serbest bir şekide yukarı çıkması için aralarında boşluk bırakılarak dizilmesi gerekmektedir. Sağlıklı bir hava sirkülasyonu cihazın düzgün çalışmasına ve ısıtıcıların daha uzun ömürlü performans göstermesine yardımcı olur.

Toplu kullanıma uygun saunalarda ise incelemeler daha sık aralıklarda yapılmalı ve gerektiğinde taşlar değiştirilmelidir.

Taşlar sobanın çalışma performansına göre doldurulmalıdır. Taşlar yenilenirken kırılan, kum kaplanan taşlar çıkarılıp yerine yeni taşlar konulmalıdır. Kullanım boyunca taşlar genellikle kırılıp sobanın alt tarafına iner ve sıkışır. Bu sebeple havanın yeniden serbest bir şekide yukarı çıkması için aralarında boşluk bırakılarak dizilmesi gerekmektedir. Sağlıklı bir hava sirkülasyonu cihazın düzgün çalışmasına ve ısıtıcıların daha uzun ömürlü performans göstermesine yardımcı olur.

Toplu kullanıma uygun saunalarda ise incelemeler daha sık aralıklarda yapılmalı ve gerektiğinde taşlar değiştirilmelidir.

Olası Sebep

Taşlar sobanın çalışma performansına göre doldurulmalıdır. Taşlar yenilenirken kırılan, kum kaplanan taşlar çıkarılıp yerine yeni taşlar konulmalıdır. Kullanım boyunca taşlar genellikle kırılıp sobanın alt tarafına iner ve sıkışır. Bu sebeple havanın yeniden serbest bir şekide yukarı çıkması için aralarında boşluk bırakılarak dizilmesi gerekmektedir. Sağlıklı bir hava sirkülasyonu cihazın düzgün çalışmasına ve ısıtıcıların daha uzun ömürlü performans göstermesine yardımcı olur.

Toplu kullanıma uygun saunalarda ise incelemeler daha sık aralıklarda yapılmalı ve gerektiğinde taşlar değiştirilmelidir.

Çözüm Önerisi

Taşlar sobanın çalışma performansına göre doldurulmalıdır. Taşlar yenilenirken kırılan, kum kaplanan taşlar çıkarılıp yerine yeni taşlar konulmalıdır. Kullanım boyunca taşlar genellikle kırılıp sobanın alt tarafına iner ve sıkışır. Bu sebeple havanın yeniden serbest bir şekide yukarı çıkması için aralarında boşluk bırakılarak dizilmesi gerekmektedir. Sağlıklı bir hava sirkülasyonu cihazın düzgün çalışmasına ve ısıtıcıların daha uzun ömürlü performans göstermesine yardımcı olur.

Toplu kullanıma uygun saunalarda ise incelemeler daha sık aralıklarda yapılmalı ve gerektiğinde taşlar değiştirilmelidir.

Sobam taş kaplanmalı mıdır?
Olası Sebepler
Çözüm Önerileri

Geleneksel elektrikli sauna sobalarının sadece merkez haznesi taş kaplanmalıdır, çevresinde taş yerleştirilmemesi gerekir. Bu sebeple sobanın üzerindeki ızgaralara taş yerleştirilmemesi talep edilmektedir.

Geleneksel elektrikli sauna sobalarının sadece merkez haznesi taş kaplanmalıdır, çevresinde taş yerleştirilmemesi gerekir. Bu sebeple sobanın üzerindeki ızgaralara taş yerleştirilmemesi talep edilmektedir.

Olası Sebep

Geleneksel elektrikli sauna sobalarının sadece merkez haznesi taş kaplanmalıdır, çevresinde taş yerleştirilmemesi gerekir. Bu sebeple sobanın üzerindeki ızgaralara taş yerleştirilmemesi talep edilmektedir.

Çözüm Önerisi

Geleneksel elektrikli sauna sobalarının sadece merkez haznesi taş kaplanmalıdır, çevresinde taş yerleştirilmemesi gerekir. Bu sebeple sobanın üzerindeki ızgaralara taş yerleştirilmemesi talep edilmektedir.

Soba taşları ne sıklıkta değiştirilmelidir.
Olası Sebepler
Çözüm Önerileri

Bu durum saunanın ne sıklıkta kullanıldığı ile ilgilidir. Ortalama olarak haftada iki kez kullanılan özel kullanımlı bir saunada yılda bir değişim yapılır. Kullanım boyunca taşlar genellikle kırılıp sobanın alt tarafına iner ve sıkışır. Bu sebeple havanın yeniden serbest bir şekide yukarı çıkması için aralarında boşluk bırakılarak dizilmesi gerekmektedir. Sağlıklı bir hava sirkülasyonu cihazın düzgün çalışmasına ve ısıtıcıların daha uzun ömürlü performans göstermesine yardımcı olur.

Toplu kullanıma uygun saunalarda ise incelemeler daha sık aralıklarda yapılmalı ve gerektiğinde taşlar değiştirilmelidir.

Bu durum saunanın ne sıklıkta kullanıldığı ile ilgilidir. Ortalama olarak haftada iki kez kullanılan özel kullanımlı bir saunada yılda bir değişim yapılır. Kullanım boyunca taşlar genellikle kırılıp sobanın alt tarafına iner ve sıkışır. Bu sebeple havanın yeniden serbest bir şekide yukarı çıkması için aralarında boşluk bırakılarak dizilmesi gerekmektedir. Sağlıklı bir hava sirkülasyonu cihazın düzgün çalışmasına ve ısıtıcıların daha uzun ömürlü performans göstermesine yardımcı olur.

Toplu kullanıma uygun saunalarda ise incelemeler daha sık aralıklarda yapılmalı ve gerektiğinde taşlar değiştirilmelidir.

Olası Sebep

Bu durum saunanın ne sıklıkta kullanıldığı ile ilgilidir. Ortalama olarak haftada iki kez kullanılan özel kullanımlı bir saunada yılda bir değişim yapılır. Kullanım boyunca taşlar genellikle kırılıp sobanın alt tarafına iner ve sıkışır. Bu sebeple havanın yeniden serbest bir şekide yukarı çıkması için aralarında boşluk bırakılarak dizilmesi gerekmektedir. Sağlıklı bir hava sirkülasyonu cihazın düzgün çalışmasına ve ısıtıcıların daha uzun ömürlü performans göstermesine yardımcı olur.

Toplu kullanıma uygun saunalarda ise incelemeler daha sık aralıklarda yapılmalı ve gerektiğinde taşlar değiştirilmelidir.

Çözüm Önerisi

Bu durum saunanın ne sıklıkta kullanıldığı ile ilgilidir. Ortalama olarak haftada iki kez kullanılan özel kullanımlı bir saunada yılda bir değişim yapılır. Kullanım boyunca taşlar genellikle kırılıp sobanın alt tarafına iner ve sıkışır. Bu sebeple havanın yeniden serbest bir şekide yukarı çıkması için aralarında boşluk bırakılarak dizilmesi gerekmektedir. Sağlıklı bir hava sirkülasyonu cihazın düzgün çalışmasına ve ısıtıcıların daha uzun ömürlü performans göstermesine yardımcı olur.

Toplu kullanıma uygun saunalarda ise incelemeler daha sık aralıklarda yapılmalı ve gerektiğinde taşlar değiştirilmelidir.

Isıtıcıya su dökebilir miyim?
Olası Sebepler
Çözüm Önerileri

Isıtıcınız ısındığında sauna içerisindeki nemi arttırmak için sauna taşlarına su dökebilirsiniz. Su döküm sıklığınız sauna sobasının gücü ile ilgilidir. Bir kepçe su genellikle ideal kabul edilir. Eğer su sobadan aşağı dökülmeye başladıysa soba taşlarınız yeteri kadar sıcak değildir. Bu gibi durumlarda su dökümü için birkaç dakika daha beklenmesi tavsiye edilir.

Isıtıcınız ısındığında sauna içerisindeki nemi arttırmak için sauna taşlarına su dökebilirsiniz. Su döküm sıklığınız sauna sobasının gücü ile ilgilidir. Bir kepçe su genellikle ideal kabul edilir. Eğer su sobadan aşağı dökülmeye başladıysa soba taşlarınız yeteri kadar sıcak değildir. Bu gibi durumlarda su dökümü için birkaç dakika daha beklenmesi tavsiye edilir.

Olası Sebep

Isıtıcınız ısındığında sauna içerisindeki nemi arttırmak için sauna taşlarına su dökebilirsiniz. Su döküm sıklığınız sauna sobasının gücü ile ilgilidir. Bir kepçe su genellikle ideal kabul edilir. Eğer su sobadan aşağı dökülmeye başladıysa soba taşlarınız yeteri kadar sıcak değildir. Bu gibi durumlarda su dökümü için birkaç dakika daha beklenmesi tavsiye edilir.

Çözüm Önerisi

Isıtıcınız ısındığında sauna içerisindeki nemi arttırmak için sauna taşlarına su dökebilirsiniz. Su döküm sıklığınız sauna sobasının gücü ile ilgilidir. Bir kepçe su genellikle ideal kabul edilir. Eğer su sobadan aşağı dökülmeye başladıysa soba taşlarınız yeteri kadar sıcak değildir. Bu gibi durumlarda su dökümü için birkaç dakika daha beklenmesi tavsiye edilir.

Saunam neden yeteri kadar ısınmıyor?
Olası Sebepler
Çözüm Önerileri

Öncelikle elektrik panosundaki sigorta kontrol edilmelidir.Isıtıcı açıldığında ısıtma parçalarının parlayıp parlamadığı kontrol edilmelidir. Eğer parlamıyorsa aşırı ısınma koruması da devreye girmiş olabilir.  Bu durumu etkileyen diğer faktörler ise saunanın havalandırması, sıcaklık sensörünün konumlandırılması, sıcaklık ayar değerinin düşük tutulmuş olması, sauna odasının izolasyonu ve sauna sobasının gücünün yeterliliği ile ilgili olabilir. 

Her şeyin uygun olması durumunda sauna düzgün ısınmıyorsa sobanın alındığı yer ile iletişime geçilmesi tavsiye edilir.

Öncelikle elektrik panosundaki sigorta kontrol edilmelidir.Isıtıcı açıldığında ısıtma parçalarının parlayıp parlamadığı kontrol edilmelidir. Eğer parlamıyorsa aşırı ısınma koruması da devreye girmiş olabilir.  Bu durumu etkileyen diğer faktörler ise saunanın havalandırması, sıcaklık sensörünün konumlandırılması, sıcaklık ayar değerinin düşük tutulmuş olması, sauna odasının izolasyonu ve sauna sobasının gücünün yeterliliği ile ilgili olabilir.

Her şeyin uygun olması durumunda sauna düzgün ısınmıyorsa sobanın alındığı yer ile iletişime geçilmesi tavsiye edilir.

Olası Sebep

Öncelikle elektrik panosundaki sigorta kontrol edilmelidir.Isıtıcı açıldığında ısıtma parçalarının parlayıp parlamadığı kontrol edilmelidir. Eğer parlamıyorsa aşırı ısınma koruması da devreye girmiş olabilir.  Bu durumu etkileyen diğer faktörler ise saunanın havalandırması, sıcaklık sensörünün konumlandırılması, sıcaklık ayar değerinin düşük tutulmuş olması, sauna odasının izolasyonu ve sauna sobasının gücünün yeterliliği ile ilgili olabilir. 

Her şeyin uygun olması durumunda sauna düzgün ısınmıyorsa sobanın alındığı yer ile iletişime geçilmesi tavsiye edilir.

Çözüm Önerisi

Öncelikle elektrik panosundaki sigorta kontrol edilmelidir.Isıtıcı açıldığında ısıtma parçalarının parlayıp parlamadığı kontrol edilmelidir. Eğer parlamıyorsa aşırı ısınma koruması da devreye girmiş olabilir.  Bu durumu etkileyen diğer faktörler ise saunanın havalandırması, sıcaklık sensörünün konumlandırılması, sıcaklık ayar değerinin düşük tutulmuş olması, sauna odasının izolasyonu ve sauna sobasının gücünün yeterliliği ile ilgili olabilir.

Her şeyin uygun olması durumunda sauna düzgün ısınmıyorsa sobanın alındığı yer ile iletişime geçilmesi tavsiye edilir.

Aşırı ısınma koruması neden devreye girer?
Olası Sebepler
Çözüm Önerileri

Eğer aşırı ısınma koruması devreye girdiyse bunun genel sebebi zayıf ya da yetersiz havalandırmadır. Bu durumun önlenmesi için ısıtıcının sauna için tasarım ve özelliklerle ilgili kısmı dikkate alınmalıdır.

Aşırı ısınma koruma termostadı devreye girdiğinde taş kompartmanı kontrol edilmelidir. Taşlar sıkışık bir hale gelmişse çıkarılıp havanın arasından serbest bir şekilde geçebileceği şekilde yeniden düzenlenmelidir. Sıcaklık sınırlayıcısını yeniden ayarlamak için kalifiye bir elektrik teknisyeni ile iletişime geçilmelidir.

Eğer aşırı ısınma koruması devreye girdiyse bunun genel sebebi zayıf ya da yetersiz havalandırmadır. Bu durumun önlenmesi için ısıtıcının sauna için tasarım ve özelliklerle ilgili kısmı dikkate alınmalıdır.

Aşırı ısınma koruma termostadı devreye girdiğinde taş kompartmanı kontrol edilmelidir. Taşlar sıkışık bir hale gelmişse çıkarılıp havanın arasından serbest bir şekilde geçebileceği şekilde yeniden düzenlenmelidir. Sıcaklık sınırlayıcısını yeniden ayarlamak için kalifiye bir elektrik teknisyeni ile iletişime geçilmelidir.

Olası Sebep

Eğer aşırı ısınma koruması devreye girdiyse bunun genel sebebi zayıf ya da yetersiz havalandırmadır. Bu durumun önlenmesi için ısıtıcının sauna için tasarım ve özelliklerle ilgili kısmı dikkate alınmalıdır.

Aşırı ısınma koruma termostadı devreye girdiğinde taş kompartmanı kontrol edilmelidir. Taşlar sıkışık bir hale gelmişse çıkarılıp havanın arasından serbest bir şekilde geçebileceği şekilde yeniden düzenlenmelidir. Sıcaklık sınırlayıcısını yeniden ayarlamak için kalifiye bir elektrik teknisyeni ile iletişime geçilmelidir.

Çözüm Önerisi

Eğer aşırı ısınma koruması devreye girdiyse bunun genel sebebi zayıf ya da yetersiz havalandırmadır. Bu durumun önlenmesi için ısıtıcının sauna için tasarım ve özelliklerle ilgili kısmı dikkate alınmalıdır.

Aşırı ısınma koruma termostadı devreye girdiğinde taş kompartmanı kontrol edilmelidir. Taşlar sıkışık bir hale gelmişse çıkarılıp havanın arasından serbest bir şekilde geçebileceği şekilde yeniden düzenlenmelidir. Sıcaklık sınırlayıcısını yeniden ayarlamak için kalifiye bir elektrik teknisyeni ile iletişime geçilmelidir.

Sauna kapısı nasıl olmalıdır?
Olası Sebepler
Çözüm Önerileri

Sauna kapısı her zaman contalanmış olmalıdır. Bu şekilde ısı kaçmaz ve havalandırmayı etkilemez. Buzdolabı kapıları da aynı sebeple contalanmıştır. Kapılar her zaman dışarı doğru açılmalıdır.

Sauna kapısı her zaman contalanmış olmalıdır. Bu şekilde ısı kaçmaz ve havalandırmayı etkilemez. Buzdolabı kapıları da aynı sebeple contalanmıştır. Kapılar her zaman dışarı doğru açılmalıdır.

Olası Sebep

Sauna kapısı her zaman contalanmış olmalıdır. Bu şekilde ısı kaçmaz ve havalandırmayı etkilemez. Buzdolabı kapıları da aynı sebeple contalanmıştır. Kapılar her zaman dışarı doğru açılmalıdır.

Çözüm Önerisi

Sauna kapısı her zaman contalanmış olmalıdır. Bu şekilde ısı kaçmaz ve havalandırmayı etkilemez. Buzdolabı kapıları da aynı sebeple contalanmıştır. Kapılar her zaman dışarı doğru açılmalıdır.

İnce bir izolasyon katmanı kullanmak doğru mudur?
Olası Sebepler
Çözüm Önerileri

İzolasyondan tasarruf etmek sauna sobasının daha fazla güç tüketmesine sebep olacağı için doğru bir çözüm olmayabilir. Tavan izolasyonuna oldukça dikkat etmek gerekir. Minimum 45mm kalınlığında ısı izolasyonu yapılması tavsiye edilmektedir.

İzolasyondan tasarruf etmek sauna sobasının daha fazla güç tüketmesine sebep olacağı için doğru bir çözüm olmayabilir. Tavan izolasyonuna oldukça dikkat etmek gerekir. Minimum 45mm kalınlığında ısı izolasyonu yapılması tavsiye edilmektedir.

Olası Sebep

İzolasyondan tasarruf etmek sauna sobasının daha fazla güç tüketmesine sebep olacağı için doğru bir çözüm olmayabilir. Tavan izolasyonuna oldukça dikkat etmek gerekir. Minimum 45mm kalınlığında ısı izolasyonu yapılması tavsiye edilmektedir.

Çözüm Önerisi

İzolasyondan tasarruf etmek sauna sobasının daha fazla güç tüketmesine sebep olacağı için doğru bir çözüm olmayabilir. Tavan izolasyonuna oldukça dikkat etmek gerekir. Minimum 45mm kalınlığında ısı izolasyonu yapılması tavsiye edilmektedir.

Buhar jeneratörü ve sauna sobasını aynı saunaya yerleştirmek mümkün müdür?
Olası Sebepler
Çözüm Önerileri

Hayır. Sauna ve buhar odası yapıları birbirlerinden tamamen faklıdır. Her iki ünite de ayrı şekilde kontrol edilmelidir.

Hayır. Sauna ve buhar odası yapıları birbirlerinden tamamen faklıdır. Her iki ünite de ayrı şekilde kontrol edilmelidir.

Olası Sebep

Hayır. Sauna ve buhar odası yapıları birbirlerinden tamamen faklıdır. Her iki ünite de ayrı şekilde kontrol edilmelidir.

Çözüm Önerisi

Hayır. Sauna ve buhar odası yapıları birbirlerinden tamamen faklıdır. Her iki ünite de ayrı şekilde kontrol edilmelidir.

Saunamda pencere olabilir mi?
Olası Sebepler
Çözüm Önerileri

Evet, temperli cam olması durumunda sıcaklık farklarına dayanıp çatlamayacağı için sadece temperli olması durumunda uygundur. Pencere açılabiliyorsa sauna açıkken kapatılabildiğine emin olunmalıdır.

Evet, temperli cam olması durumunda sıcaklık farklarına dayanıp çatlamayacağı için sadece temperli olması durumunda uygundur. Pencere açılabiliyorsa sauna açıkken kapatılabildiğine emin olunmalıdır.

Olası Sebep

Evet, temperli cam olması durumunda sıcaklık farklarına dayanıp çatlamayacağı için sadece temperli olması durumunda uygundur. Pencere açılabiliyorsa sauna açıkken kapatılabildiğine emin olunmalıdır.

Çözüm Önerisi

Evet, temperli cam olması durumunda sıcaklık farklarına dayanıp çatlamayacağı için sadece temperli olması durumunda uygundur. Pencere açılabiliyorsa sauna açıkken kapatılabildiğine emin olunmalıdır.

Saunanın içerisinde kullanacağım ahşabın işlenmiş olması gerekir mi?
Olası Sebepler
Çözüm Önerileri

Kapı eşiğine, tutamaklara veya zemine birkaç kat tekne verniği sürülebilir. Bu ahşabın yüzeyini korur ve kirsiz bir görüntü oluşturacağı için tazelik sağlar. Saunanın oturma grubu, sırtlığı ve süpürgelikleri uygun bir yağ ile yağlanabilir. Kokusuz olacak bu işlemlerle saunayı temizlemek daha kolay olacak ve suya daha dayanıklı bir yüzey elde edilecektir. Sauna duvarlarına ve tavanına herhangi bir müdahalede bulunmamak gerektiği unutulmamalıdır.

Kapı eşiğine, tutamaklara veya zemine birkaç kat tekne verniği sürülebilir. Bu ahşabın yüzeyini korur ve kirsiz bir görüntü oluşturacağı için tazelik sağlar. Saunanın oturma grubu, sırtlığı ve süpürgelikleri uygun bir yağ ile yağlanabilir. Kokusuz olacak bu işlemlerle saunayı temizlemek daha kolay olacak ve suya daha dayanıklı bir yüzey elde edilecektir. Sauna duvarlarına ve tavanına herhangi bir müdahalede bulunmamak gerektiği unutulmamalıdır.

Olası Sebep

Kapı eşiğine, tutamaklara veya zemine birkaç kat tekne verniği sürülebilir. Bu ahşabın yüzeyini korur ve kirsiz bir görüntü oluşturacağı için tazelik sağlar. Saunanın oturma grubu, sırtlığı ve süpürgelikleri uygun bir yağ ile yağlanabilir. Kokusuz olacak bu işlemlerle saunayı temizlemek daha kolay olacak ve suya daha dayanıklı bir yüzey elde edilecektir. Sauna duvarlarına ve tavanına herhangi bir müdahalede bulunmamak gerektiği unutulmamalıdır.

Çözüm Önerisi

Kapı eşiğine, tutamaklara veya zemine birkaç kat tekne verniği sürülebilir. Bu ahşabın yüzeyini korur ve kirsiz bir görüntü oluşturacağı için tazelik sağlar. Saunanın oturma grubu, sırtlığı ve süpürgelikleri uygun bir yağ ile yağlanabilir. Kokusuz olacak bu işlemlerle saunayı temizlemek daha kolay olacak ve suya daha dayanıklı bir yüzey elde edilecektir. Sauna duvarlarına ve tavanına herhangi bir müdahalede bulunmamak gerektiği unutulmamalıdır.

Sobanın arkasında taze hava girişi bulunmuyor, kapının altında boşluk bırakmam uygun mudur?
Olası Sebepler
Çözüm Önerileri

Isıtıcının kapıya yakın olması şartıyla çalışıyor olabilir ancak garanti verilemez. Sauna optimum havalandırma ve hava akışına sahip değilse ısıtıcıdaki aşırı ısınma korumasının devreye girme riski vardır. Sauna inşa etmenin pek çok farklı yolu vardır ve hangi ısıtıcıya sahip olduğunuza bağlı olarak doğru havalandırmayı kullandığınızdan emin olmak daha planlama aşamasında önemlidir. Isıtıcı, hava girişi ısıtıcının altında ve hava çıkışı duvarın üst kısmında olacak şekilde, ısıtıcıdan ve gelen havadan mümkün olduğunca uzakta olacak şekilde sadece doğal havalandırma ile kullanılabilir. Dışarı çıkan hava, gelen havanın çekildiği aynı alana geri beslenmelidir. Sobalar doğal havalandırma ve cebri mekanik havalandırma ile kullanılabilir. Garanti, yetersiz veya yanlış havalandırmadan kaynaklanan sorunları kapsamamaktadır.

Isıtıcının kapıya yakın olması şartıyla çalışıyor olabilir ancak garanti verilemez. Sauna optimum havalandırma ve hava akışına sahip değilse ısıtıcıdaki aşırı ısınma korumasının devreye girme riski vardır. Sauna inşa etmenin pek çok farklı yolu vardır ve hangi ısıtıcıya sahip olduğunuza bağlı olarak doğru havalandırmayı kullandığınızdan emin olmak daha planlama aşamasında önemlidir. Isıtıcı, hava girişi ısıtıcının altında ve hava çıkışı duvarın üst kısmında olacak şekilde, ısıtıcıdan ve gelen havadan mümkün olduğunca uzakta olacak şekilde sadece doğal havalandırma ile kullanılabilir. Dışarı çıkan hava, gelen havanın çekildiği aynı alana geri beslenmelidir. Sobalar doğal havalandırma ve cebri mekanik havalandırma ile kullanılabilir. Garanti, yetersiz veya yanlış havalandırmadan kaynaklanan sorunları kapsamamaktadır.

Olası Sebep

Isıtıcının kapıya yakın olması şartıyla çalışıyor olabilir ancak garanti verilemez. Sauna optimum havalandırma ve hava akışına sahip değilse ısıtıcıdaki aşırı ısınma korumasının devreye girme riski vardır. Sauna inşa etmenin pek çok farklı yolu vardır ve hangi ısıtıcıya sahip olduğunuza bağlı olarak doğru havalandırmayı kullandığınızdan emin olmak daha planlama aşamasında önemlidir. Isıtıcı, hava girişi ısıtıcının altında ve hava çıkışı duvarın üst kısmında olacak şekilde, ısıtıcıdan ve gelen havadan mümkün olduğunca uzakta olacak şekilde sadece doğal havalandırma ile kullanılabilir. Dışarı çıkan hava, gelen havanın çekildiği aynı alana geri beslenmelidir. Sobalar doğal havalandırma ve cebri mekanik havalandırma ile kullanılabilir. Garanti, yetersiz veya yanlış havalandırmadan kaynaklanan sorunları kapsamamaktadır.

Çözüm Önerisi

Isıtıcının kapıya yakın olması şartıyla çalışıyor olabilir ancak garanti verilemez. Sauna optimum havalandırma ve hava akışına sahip değilse ısıtıcıdaki aşırı ısınma korumasının devreye girme riski vardır. Sauna inşa etmenin pek çok farklı yolu vardır ve hangi ısıtıcıya sahip olduğunuza bağlı olarak doğru havalandırmayı kullandığınızdan emin olmak daha planlama aşamasında önemlidir. Isıtıcı, hava girişi ısıtıcının altında ve hava çıkışı duvarın üst kısmında olacak şekilde, ısıtıcıdan ve gelen havadan mümkün olduğunca uzakta olacak şekilde sadece doğal havalandırma ile kullanılabilir. Dışarı çıkan hava, gelen havanın çekildiği aynı alana geri beslenmelidir. Sobalar doğal havalandırma ve cebri mekanik havalandırma ile kullanılabilir. Garanti, yetersiz veya yanlış havalandırmadan kaynaklanan sorunları kapsamamaktadır.

Saunamın iç yüksekliği 260 cm. Bu bir problem midir?
Olası Sebepler
Çözüm Önerileri

Sauna sıcaklığı yüksekten alçağa doğru azalır. Yüksek tavanlı saunalar ise ideal sıcaklığa ulaşmakta zorlanır. Saunanın yüksek olması içerisinde fazla oturma grubu katmanı olmadığı sürece genellikle tavsiye edilmez. Alçak tavan enerji tasarrufu sağlar ve saunanın daha kısa sürede ısınması açısından verimli olur.

Sauna sıcaklığı yüksekten alçağa doğru azalır. Yüksek tavanlı saunalar ise ideal sıcaklığa ulaşmakta zorlanır. Saunanın yüksek olması içerisinde fazla oturma grubu katmanı olmadığı sürece genellikle tavsiye edilmez. Alçak tavan enerji tasarrufu sağlar ve saunanın daha kısa sürede ısınması açısından verimli olur.

Olası Sebep

Sauna sıcaklığı yüksekten alçağa doğru azalır. Yüksek tavanlı saunalar ise ideal sıcaklığa ulaşmakta zorlanır. Saunanın yüksek olması içerisinde fazla oturma grubu katmanı olmadığı sürece genellikle tavsiye edilmez. Alçak tavan enerji tasarrufu sağlar ve saunanın daha kısa sürede ısınması açısından verimli olur.

Çözüm Önerisi

Sauna sıcaklığı yüksekten alçağa doğru azalır. Yüksek tavanlı saunalar ise ideal sıcaklığa ulaşmakta zorlanır. Saunanın yüksek olması içerisinde fazla oturma grubu katmanı olmadığı sürece genellikle tavsiye edilmez. Alçak tavan enerji tasarrufu sağlar ve saunanın daha kısa sürede ısınması açısından verimli olur.

Saunamı nasıl temizlemeliyim?
Olası Sebepler
Çözüm Önerileri

Saunanızı mümkün olan en uzun süre kullanmak istiyorsanız saunanızı temiz ve bakımlı kullanmanız gerekmektedir. Bu sebeple belirli aralıklarda saunanın temizlenmesi gerekmektedir. Oturma grubu ve zemin yumuşak kokulu bir sıvı sabunlu bez ile ovulabilir.

Saunanızı mümkün olan en uzun süre kullanmak istiyorsanız saunanızı temiz ve bakımlı kullanmanız gerekmektedir. Bu sebeple belirli aralıklarda saunanın temizlenmesi gerekmektedir. Oturma grubu ve zemin yumuşak kokulu bir sıvı sabunlu bez ile ovulabilir.

Olası Sebep

Saunanızı mümkün olan en uzun süre kullanmak istiyorsanız saunanızı temiz ve bakımlı kullanmanız gerekmektedir. Bu sebeple belirli aralıklarda saunanın temizlenmesi gerekmektedir. Oturma grubu ve zemin yumuşak kokulu bir sıvı sabunlu bez ile ovulabilir.

Çözüm Önerisi

Saunanızı mümkün olan en uzun süre kullanmak istiyorsanız saunanızı temiz ve bakımlı kullanmanız gerekmektedir. Bu sebeple belirli aralıklarda saunanın temizlenmesi gerekmektedir. Oturma grubu ve zemin yumuşak kokulu bir sıvı sabunlu bez ile ovulabilir.

Kontrol panelinde görünen sıcaklık ile mekanik termometredeki sıcaklık aynı değil
Olası Sebepler
Çözüm Önerileri

Elektronik kontrol mekanik kontrole göre daha hassastır. Ayrıca ölçüm konumları aynı olmayabilir.

Elektronik kontrol mekanik kontrole göre daha hassastır. Ayrıca ölçüm konumları aynı olmayabilir.

Olası Sebep

Elektronik kontrol mekanik kontrole göre daha hassastır. Ayrıca ölçüm konumları aynı olmayabilir.

Çözüm Önerisi

Elektronik kontrol mekanik kontrole göre daha hassastır. Ayrıca ölçüm konumları aynı olmayabilir.